Wymagania prawne


Nie ma nigdzie wymogu prawnego zmuszającego pracownika do legitymowania się specjalistycznymi uprawnieniami podczas obsługi ręcznej kosiarki do trawy, kosiarki spalinowej czy też kosiarki elektrycznej. Konieczne jest natomiast zapewnienie pracownikowi odbycia odpowiedniego przeszkolenia w zakresie ich bezpiecznego użytkowania.

Przepisy Kodeksu Pracy zabraniają pracodawcy dopuścić pracownika do pracy, do której nie posiada on wymaganych kwalifikacji, potrzebnych umiejętności, znajomości przepisów czy też zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kosy mechaniczne


Kosy mechaniczne są sprzętem sprawdzającym się doskonalem wszędzie tam, tradycyjne kosiarki nie są w stanie dotrzeć. Dzielą się one na poszczególne podgrupy w zależności od mocy silnika czy też narzędzia tnącego. Za pomocą kos mechanicznych możemy między innymi przyciąć trawnik, obciąć żywopłot czy też wyciąć twarde zarośla.


Kurs kosy spalinowe


Nasz kurs umożliwia zdobycie niezbędnych kwalifikacji zezwalających na zawodową pracę wszystkimi grupami kos mechanicznych (spalinowych). Po zdaniu egzaminu z części teoretycznej oraz praktycznej uczestnik kursu otrzymuje bezterminowy certyfikat.

Program szkolenia


Nasz program obejmuje:

 • budowa kos spalinowych (1 godzina),
 • obsługa i konserwacja kos spalinowych (1 godzina),
 • BHP (2 godziny),
 • zajęcia praktyczne (4 godziny).

Rodzaje kos, których dotyczą uprawnienia


Kosy mechaniczne dzielą się na:

 • lekkie kosy spalinowe,
 • kosy spalinowe do pielęgnacji powierzchni zielonych wokół domu i w ogrodzie,
 • kosy spalinowe do pielęgnacji dużych terenów zielonych,
 • mocne kosy spalinowe,
 • plecakowe kosy spalinowe,
 • kosy akumulatorowe,
 • podkaszarki i kosy elektryczne.Warunki uczęstnictwa


Aby móc przystąpić do kursu na operatora kos mechanicznych należy spełnić następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.